Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Institut zdraví obyvatel s.r.o. je zodpovědná za zpracování dat souvisejících s ochranou osobních údajů. 

Tyto zásady popisují druh informací, které naše společnost může shromažďovat a uchovávat a způsob jejich použití.

Obecné použití

K poskytnutí požadované služby včetně ověření, zda se ze strany klienta nejedná o podvodnou platbu, dodání zakoupené služby nebo umožnění využití veškerých souvisejících speciálních nabídek nebo programů podpory (při dodržení podmínek stanovených v jakýchkoli dalších smlouvách uzavřených s klientem);

Co podnikáme na ochranu vašich údajů

Podnikáme množství opatření, abychom ochránili vaše údaje před neoprávněným přístupem, použitím nebo úpravou a neoprávněným poškozením. Tato opatření zahrnují:   

  • používání šifrování SSL (Secure Sockets Layer) při přenosu citlivých informací, jako jsou údaje platebních karet (šifrování SSL zajistí, že data budou nečitelná pro cizí osoby);   
  • omezení přístupu k informacím, které o vás shromažďujeme (k vašim údajům mají například přístup pouze osoby, které s nimi potřebují pracovat);
  • fyzické, elektronické a procesní zabezpečení na standardní průmyslové úrovni.   

Tyto zásady představují doplněk vašich zákonných práv, a to včetně práva přistupovat k osobním údajům nebo je kopírovat, vyžádat si odstranění nebo aktualizaci nepřesných osobních údajů nebo možnost v některých případech odmítnout zpracování vašich osobních údajů. Tato práva můžete uplatnit, pokud se na nás obrátíte prostřednictvím kontaktů v části „Kontaktujte nás“ na konci tohoto dokumentu.

Pokud máte obavu, že jsme porušili vaše zákonná práva nebo příslušné zákony na ochranu osobních údajů, můžete se obrátit na Úřad zmocněnce pro informace, což je regulační úřad odpovědný za ochranu dat
v České republice.

Ochrana osobních údajů dětí

 Společnost považuje za dítě všechny osoby mladší 15 let. Naše společnost cíleně nevyhledává ani neshromažďuje osobní údaje dětí nebo týkající se dětí bez souhlasu jejich rodičů nebo opatrovníků.   Pokud společnost zjistí, že osobní údaje, které obdržela, se týkají dítěte a k jejich poskytnutí nebyl dán souhlas rodiče nebo opatrovníka, vynaloží společnost přiměřené úsilí k tomu, aby:

  • co nejrychleji odstranila příslušné osobní údaje ze svých souborů;
  • a pokud odstranění není možné, zajistila, že tyto osobní údaje nebudou dále použity k jakémukoli účelu, ani nebudou poskytnuty žádné třetí straně.

Jakýkoli rodič nebo opatrovník s dotazy týkajícími se zpracování osobních údajů jejich dětí se na nás může obrátit prostřednictvím kontaktů v části Kontaktujte nás.

 

Zlepšení naší činnosti velmi záleží na vašich názorech, nápadech, na aktivním řešení otázek. Budeme vám velmi vděční, když nám vaše názory sdělíte. Jsme připraveni s vámi trvale spolupracovat. Sdělte nám prosím vaše názory na Krátkém kontaktním formuláři.

Velice vám děkujeme.